Samenwerking met Hagru

Samenwerking met Hagru


Hagru BV is de ontwikkelaar en leverancier van het ledenadministratiesysteem Scipio. Het bestuur van de vereniging heeft regelmatig overleg met Hagru. Overigens is en blijft de Scipio Gebruikersvereniging in alle opzichten (financieel, bestuurlijk en administratief) een zelfstandige vereniging die de belangen van haar leden voorop stelt.

Ook vinden contacten tussen de Werkgroep Belangenbehartiging en Hagru plaats over wensen van de gebruikers.