Gegevens

Gegevens Scipio Gebruikersvereniging

Secretariaat:
Scipio Gebruikersvereniging
Zuiderzeestraatweg 149
3849 AD HIERDEN
secretariaat@scipiogg.nl

Penningmeester:
Scipio Gebruikersvereniging
Aat Benard
penningmeester@scipiogg.nl
Bankrelatie:

NL93 INGB 0000 4785 93 ten name van Scipio Gebruikersvereniging