Bestuur

Voorzitter:
De heer Johan Slagter
Telefoon: 06-45420208
voorzitter@scipiogg.nl

Secretaris en ledenadministratie:
De heer Hero Meerveld
Salentein 2
7339 BG UGCHELEN
Telefoon: 0639790485
scipioggsecr@gmail.com

Penningmeester:
De heer Aat Benard
Telefoon: 010-2373550
06-13075419
penningmeester@scipiogg.nl

Bestuurslid/webmaster:
De heer Ben Middag
Telefoon: 0523-267517
webmaster@scipiogg.nl

Adres secretariaat:
Scipio Gebruikersvereniging
p/a Salentein 2
7339 BG UGCHELEN
info@scipiogg.nl of secretariaat@scipiogg.nl

Bestuurslid: (notuliste)
Mevrouw Annet Kuiper
Telefoon: 06-12719328
kuiper@pkn-hardenberg-heemse