Verplichtingen

Doelstelling van de vereniging

Ondanks dat de vereniging er continu naar streeft om met alle belanghebbenden, dat wil zeggen leden, Hagru en derden een constructieve samenwerking te hebben, staat de onafhankelijkheid van de vereniging voorop.

De Scipio Gebruikersvereniging wordt volledig gefinancierd vanuit de contributie van haar leden.

Het door de leden gekozen bestuur voert beleid uit dat door de leden wordt vastgesteld en zal het belang van de (eind)gebruiker altijd laten prefereren.

Organisatievorm van de vereniging

In onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement is de organisatievorm nader beschreven. Deze documenten kunt u vinden in de documentenbank.

De samenstelling van het bestuur kunt u hier vinden.