Inschrijven als lid

Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden. U krijgt dan de volledige toegang tot deze website en staat u contact met de vele andere gebruikers van het Scipio softwarepakket.
Daarnaast kunt u gebruik maken van alle voordelen van het lidmaatschap.

De jaarlijkse contributie wordt jaarlijks op de najaars Algemene ledenvergadering vastgesteld, tezamen met de begroting van het volgende jaar.
Voor 2019 is de contributie door de ALV ongewijzigd vastgesteld op € 30,= per jaar.

Jaarlijkse contributie € 30,00
Voor nieuwe aanmeldingen in het jaar bedraagt de contributie:
. Aanmeldingen t/m 31 maart € 30,00
. Aanmeldingen t/m 30 juni € 22,50
. Aanmeldingen t/m 30 september € 15,00
. Aanmeldingen t/m 31 december €   7,50

De datum van binnenkomst van het aanmeldingsformulier bij de penningmeester is bepalend.

Kerkgenootschap
Contactpersoon
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Uw e-mailadres
Gebruiker van*
*Scipio Lokaal of Scipio Online
Sinds (jaartal)
Uw rekeningnummer

Automatisch incasso **Betalen na factuur ( + €5,- administratiekosten )

** Ik verklaar hiermee bovenstaande velden naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord dat eenmaal per jaar (april) het geldende contributiebedrag te incasseren van de opgegeven rekening.
Voor nieuwe leden geldt dat het geldende contributiebedrag binnen twee weken na verwerking zal worden geïncasseerd van de opgegeven rekening.