Bijeenkomsten

Er vinden 2x per jaar algemene ledenvergadering plaats. In het voorjaar en in het najaar.
De vergaderingen vinden plaats in Het Aker te Putten.

Daarnaast worden er af en toe workshops gehouden op verzoek van de leden over
bepaalde onderdelen van het programma Scipio.
Deze workshops worden in samenwerking met Hagru aangeboden.

In de agenda treft u de datums aan voor deze bijeenkomsten.