Lid worden van de Scipio Gebruikersvereniging

U kunt natuurlijk ten alle tijd lid worden van de Scipio Gebruikersvereniging. Zo kunt u ook gebruik maken van het o.a. het forum, waarop met vele andere gebruikers over diverse vraagstukken kan worden gecommuniceerd.

Contributie
De contributie voor het jaar 2012 is vastgesteld op € 30,00 per kalenderjaar.

Nieuwe leden betalen € 15,00 voor het eerste kalenderjaar indien de aanmelding plaatsvindt na 1 mei van het lopende jaar.

U kunt zich online aanmelden, klik hier.