Lid worden van de Scipio Gebruikersvereniging

U kunt natuurlijk ten alle tijd lid worden van de Scipio Gebruikersvereniging. Zo kunt u ook gebruik maken van het o.a. het forum, waarop met vele andere gebruikers over diverse vraagstukken kan worden gecommuniceerd.

Contributie
Voor 2019 is de contributie door de ALV ongewijzigd vastgesteld op € 30,= per jaar.

Nieuwe leden betalen € 15,00 voor het eerste kalenderjaar indien de aanmelding plaatsvindt na 1 mei van het lopende jaar.

U kunt zich online aanmelden, klik hier.