Disclaimer website

Scipio gebruikersvereniging respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Scipio gebruikersvereniging, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enige wijze verwerken.

Indien u persoonlijke gegevens invult op een van onze websites, behandelt Scipio gebruikersvereniging deze informatie zorgvuldig en vertrouwelijk. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om aan u de gevraagde informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden met uw toestemming en in het geval wij de door u gevraagde informatie niet zelf voor u kunnen verstrekken. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.