Algemene Verordening Gegevensbescherming

Aan leden Scipio gebruikersvereniging  

Van: Platvorm informatie uitwisseling Medewerkers Kerkelijke Bureaus Noord-Oost Nederland  

Betreft: AVG avond Beilen 

Alleen op uw verzoek worden alle stukken beschikbaar gesteld door Bert de Jong en Johan Slagter.

Tevens is door de notulist een uitgebreid verslag van de avond gemaakt zodat u (bijna) alles wat er gezegd is die avond weer terug kunt lezen. 

U kunt een mail sturen naar: voorzitter@scipiogg.nl