Algemene Verordening Gegevensbescherming

Aan leden Scipio gebruikersvereniging  

Van: Platvorm informatie uitwisseling Medewerkers Kerkelijke Bureaus Noord-Oost Nederland  

Betreft: AVG avond Beilen 

Alleen op uw verzoek worden alle stukken beschikbaar gesteld door Bert de Jong en Johan Slagter.

Tevens is door de notulist een uitgebreid verslag van de avond gemaakt zodat u (bijna) alles wat er gezegd is die avond weer terug kunt lezen. 

U kunt een mail sturen naar: voorzitter@scipiogg.nl

Contributie 2018

Beste Scipio gebruikers

Rond 6 juni zal de jaarlijkse contributie (€ 30) door middel van automatische incasso geïnd worden door onze penningmeester.

 

Wijziging agenda Algemene Ledenvergadering

In verband met familieomstandigheden kan Menno Haaksma van de firma Hagru morgen niet aanwezig zijn op onze ledenvergadering. Het lukte niet om op korte termijn een vervanger voor hem te vinden.

Wij proberen nu een alternatief te vinden.