Gegevens

Gegevens Scipio Gebruikersvereniging

Secretariaat:
Scipio Gebruikersvereniging
Zuiderzeestraatweg 149
3849 AD HIERDEN
secretariaat@scipiogg.nl

Penningmeester:
Scipio Gebruikersvereniging
t.a.v. Edwin Dool
Kerklaan 55
2396 VEĀ  Koudekerk aan den Rijn
info@scipiogg.nl

Bankrelatie:
NL93 INGB 0000 4785 93 ten name van Scipio Gebruikersvereniging te Koudekerk aan den Rijn.