Bestuur

Voorzitter:
De heer J. (Johan) Slagter
Telefoon: 06-45420208
voorzitter@scipiogg.nl

Secretaris en ledenadministratie:
Mevrouw H. (Heidi) Bruijnes
Zuiderzeestraatweg 149
3849 AD Hierden
Telefoon: 0341-453101
secretariaat@scipiogg.nl

Penningmeester en webmaster:
De heer E.J. (Edwin) Dool
Telefoon: 06-10602070
info@scipiogg.nl

Bestuurslid:
De heer B. (Ben) Middag
Telefoon: 0523-267517
webmaster@scipiogg.nl of ben.middag@hetnet.nl

Adres secretariaat:
Scipio Gebruikersvereniging
p/a Zuiderzeestraat 149
3849 AD Hierden
info@scipiogg.nl of secretariaat@scipiogg.nl

Bestuurslid: (notuliste)
Mevrouw F. (Felicia) de Leng
Telefoon: 06-41147610
feliciadeleng@gmail.com