Wijziging agenda Algemene Ledenvergadering

In verband met familieomstandigheden kan Menno Haaksma van de firma Hagru morgen niet aanwezig zijn op onze ledenvergadering. Het lukte niet om op korte termijn een vervanger voor hem te vinden.

Wij proberen nu een alternatief te vinden.