Wensen en opmerkingen Scipio of-/online

Enquête t.a.v. wensen gebruik Scipio of -online.

Graag willen we u de enquête nogmaals onder uw aandacht brengen
Er is voldoende ruimte voor eventuele opmerkingen
Het document is te downloaden en kunt u na invullen weer retour mailen naar: voorzitter@scipiogg.nl

enquête-1(downloaden)

Vernieuwd bericht workshop

Workshop Scipio (Online)
op woensdag 8 november 2017
Aanvang 10.30 uur
(vanaf 10.00 uur inloop met koffie)

Locatie: De Aker, Fontanusplein 2,  3881 BZ Putten

 Graag aangeven voor bijdrage administratie of ledenadministratie

Workshop bijdrage administratie Scipio online en offline (tegelijkertijd) door Johan Slagter (voorzitter Scipio gg)

 1. Bijdrage overzichten
  Behandelen van overzichten met verdieping en valkuilen.
 2. Bepalen van oninbare toezeggingen en overzetten van toezeggingen op partner
 3. Overzetten van extra ontvangen bedragen naar toezegging
 4. Overzetten resultaatoverzicht fondsgegevens voor verdere bewerking bv.
  * mailen bedankbrief naar leden die bijdrage met minimaal € 100,- hebben verhoogd
  * bewaren op klembord
  * exporteren naar Excel en vervolgens later weer inlezen na bewerking door derden
 5. Importeren bijdragen gegevens vanuit SKG collect
 6. Aanmaken nieuw fonds
 7. Handigheidjes en valkuilen gebruik werkset, bv. jaaromzetting, fondsen hersorteren, verwijderen boekstuk
 8. Incasso’s: terugdraaien en controlelijst incasso
 9. Ontvangsten bewerken of overzetten

Workshop leden administratie Scipio online en offline (tegelijkertijd) door Marc Delpierre (Hagru)

 1. Aanmaken en inzichtelijk maken van contactmomenten
 2. Aanmaken en beheren van Teams
 3. Aanmaken van een (complexere) selectie (bijv. een selectie
  op kinderen, waarbij de ouders aangeschreven worden)
  Hierbij bespreken we ook:
  – Hoe kun je het selectieresultaat nog beïnvloeden (rijen en kolommen verwijderen)
  – Wat doe je met dubbele personen als je deze tegenkomt in het resultaat
  – Hoe werkt het collectief muteren

Workshop Scipio (downloaden)

Graag aangeven voor bijdrage administratie of ledenadministratie

I.v.m. de voorbereiding kunt u deze tot uiterlijk 3 november mailen naar:
voorzitter@scipiogg.nl of secretariaat@scipiogg.nl